De grote vraag van vandaag

De grote vraag:

Wanneer beide ouders Spaanstalig zijn met schoolgaande kinderen, of de ene ouder Spaanstalig is en de andere niet-Spaanstalig en niet-Nederlandstalig, is het dan relevant dat een leerkracht of andere specialist aan de ouders voorstelt om hun kinderen niet aan meer Spaans bloot te stellen dan ze thuis aanbieden? “Want wat de kinderen nodig hebben is dat ze hun Nederlands meer stimuleren zodat ze het goed kunnen doen op school”.

La Sabika legt uit:

De thuistaal (wanneer beide Spaans spreken) of de thuistalen (wanneer de ene ouder Spaans spreekt en de andere een andere moedertaal heeft) moeten altijd worden aangemoedigd. Blootstelling aan de minderheidstaal of -talen in huis alleen is vaak niet genoeg, en het moet “uit huis gehaald” worden om gewaardeerd en verder ontwikkeld te worden door het gebruik ervan in rijke en gevarieerde contexten. Probeer het te ondersteunen met alle beschikbare middelen.

Achter een dergelijk advies schuilt het verkeerde idee dat “als je het kind meer Spaans geeft” je kansen wegneemt om Nederlands te leren en dat dit een negatieve invloed zal hebben op zijn of haar schoolontwikkeling. Maar hoe beter de taal (talen) thuis, hoe beter de schooltaal kan worden, want het is de taalontwikkeling die cruciaal is.

We moeten wel meer aandacht besteden aan het Nederlands in dergelijke gezinnen om hen te kunnen ondersteunen en de taal adequaat te stimuleren. Maar dat betekent niet dat u uw Spaans thuis moet beperken en contact met de Spaanstalige gemeenschap of andere meertalige kinderen moet vermijden.
Dit is een algemeen antwoord, daarna zouden we elk geval moeten bekijken. Bijvoorbeeld of het de voorkeur verdient om het Nederlands te ondersteunen met privé-lessen in plaats van andere formele Spaanse leeractiviteiten – rekening houdend met de specifieke behoeften van het individuele kind in een bepaalde gezinsomgeving.

(Extra verduidelijking: meer stimulering van het Nederlands door het verminderen van stimuleren van de thuistaal of thuistalen is geen garantie voor succes op school.

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

¡Hola!

Ik ben Montserrat Vidal

Psycholoog in Nederland, gespecialiseerd in taal en meertaligheid. De instrumenten waarmee ik werk zijn gedegen theoretische kennis en jarenlange werkervaring.

Abonneer je gratis

Ontvang wekelijks gratis waardevolle content via mijn nieuwsbrieven.

Ik schrijf me in!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap