Privacy

Sabika Taal is onderworpen aan de Nederlandse en Europese wetgeving en voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, binnen de EU en de EEG-landen, die op 25 Mei 2018 in werking is getreden.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

La Sabika Taal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van La Sabika Taal, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan La Sabika Taal verstrekt. La Sabika Taal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM LA SABIKA TAAL GEGEVENS NODIG HEEFT

La Sabika Taal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan La sabika Taal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG LA SABIKA TAAL GEGEVENS BEWAART

La Sabika Taal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

La Sabika Taal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.